Servisní informace

Servisní informace

Europe:

V případě zakoupení zcela nového produktu Marantz od autorizovaného prodejce značky Marantz vám bude poskytnuta plná TŘÍLETÁ záruka na produkty řady PREMIUM (kromě univerzálních dálkových ovladačů) a DVOULETÁ záruka na všechny ostatní produkty (řada RANGE a univerzální dálkové ovladače). Pokud váš produkt MARANTZ vykazuje závadu v platné záruční lhůtě, vraťte jej autorizovanému prodejci, od kterého jste jej zakoupili. Váš prodejce může poté produkt přijmout k reklamaci za platných záručních podmínek. Nezapomeňte prosím přiložit kopii dokladu o nákupu, jakož i podrobné informace popisující závadu.

Klepnutím zde vyhledáte autorizovaného prodejce Marantz ve vaší zemi

Tato záruka pokrývá odstranění veškerých závad v materiálu a provedení poskytnutím součástí a práce s výjimkou níže uvedených případů.

Záruka je neplatná v dále uvedených případech.

1) Škody, poškození, chybné funkce nebo nesplnění předepsaných provozních vlastností plynoucí z následujících příčin:
 
a) Nehody, přírodní katastrofy, zneužití, nesprávné používání nebo neoprávněné úpravy výrobku.

b) Chybná instalace, demontáž či údržba produktu nebo nedodržení pokynů dodávaných s produktem.

c) Oprava nebo pokus o opravu jakoukoli jinou osobou, která nebyla k opravě produktu společností Marantz autorizována.

d) Poškození při jakékoli přepravě produktu (reklamace je nutné předložit dopravci)

e) Jakákoli jiná příčina, než závada výrobku.

2) Čištění, výchozí nastavení, kontroly bez zjištění závady nebo náklady spojené s instalací, demontáží nebo novou instalací produktu.
 
3) Jakýkoli produkt, u kterého došlo k porušení, úpravě nebo odstranění výrobního čísla.
 
4) Baterie.

5) Příslušenství zahrnující zejména, nikoli však pouze baterie, kabely, montážní součásti a úchyty, čisticí příslušenství, anténa a odnímatelné napájecí kabely.
 
6) Záruka bude zrušena v případě zakoupení od jakéhokoli jiného prodejce, než od autorizovaného dealera firmy Marantz.

 
Kdo smí uplatňovat záruku?

Tuto záruku, která není převoditelná, smí uplatňovat pouze původní kupující.

Co pokrývá záruka společnosti Marantz?

Uhradíme veškeré výdaje za práci a materiál spojené s položkami krytými zárukou. Pravidla platby za dopravu jsou popsána v další části těchto záručních podmínek.

Jakým způsobem lze přístroj předložit k servisní opravě?

1) Pokud váš přístroj potřebuje servisní opravu po záruční lhůtě, obraťte se písemně na oddělení zákaznické podpory společnosti Marantz ve Velké Británii. Kontaktní údaje naleznete v části "Kontaktujte nás" na našich webových stránkách. Sdělíme vám název a sídlo jednoho nebo více autorizovaných servisních zástupců Marantz, kteří poskytují servisní opravy.
 
2) Zavazujete se uhradit veškeré náklady na dopravu, je-li nutné produkt přepravit do servisní provozovny. Pokud se však na nezbytné opravy vztahuje záruka, uhradíme náklady na přepravu výrobku na libovolné místo a zpět na území Velké Británie a Irské republiky, pokud je produkt odeslán maloobchodním prodejcem, od kterého jste jej původně zakoupili.
 
3) Při každém požadavku na provedení záruční opravy je nutné předložit originální účtenku nebo jiný doklad o nákupu opatřený datem. Tento doklad o nákupu musí obsahovat jméno kupujícího a prodávajícího, od kterého byl produkt zakoupen.

Omezení předpokládaných záruk.

Veškeré předpokládané záruky prodejnosti a vhodnosti pro konkrétní účely jsou omezeny délkou trvání této záruky.

Vyloučení odpovědnosti za škody.

Odpovědnost společnosti Marantz za jakýkoli vadný produkt je omezena opravou nebo výměnou produktu podle uvážení společnosti Marantz. Společnost Marantz není odpovědná za škody na jiných výrobcích způsobené jakoukoli závadou produktů Marantz, za škody vzniklé v důsledku potíží nebo ztráty použitelnosti výrobku ani za jakékoli jiné škody bez ohledu na skutečnost, zda jde o škody nahodilé, vyplývající nebo jiné.

Záruční reklamace

Společnost Marantz doporučuje obrátit se na maloobchodního prodejce, od kterého byl produkt zakoupen, který provede ověření reklamace a v případě oprávněnosti ji kladně vyřídí. ​BaSys CS
Sodomkova 1478/8
P-10, 102 00
CZ
Service: tel: +420 234 706 700

Adresa
servisu:Poděbradská
188/51
Praha 9, 198 00

Otevírací doba:

Po, St: 9:00 - 18:00 hod.
Út, Čt: 9:00 - 17:00 hod.
Pá: 9:00 - 15:00 hod.

E-mail: [email protected]

Televizní služba NOVA
Na spojce 5, 702 00, Ostrava
596 112 446
E-mail: [email protected]
Po - Pá, 8:00 - 17:00
http://servis.tsnova.cz/

X
We use cookies to give you the best possible experience on our site. By continuing to use the site you agree to our use of cookies. Find out more