Filozofia

Hudba je súčasťou nášho každodenného života. Hudba je rozhodujúcim faktorom aj v dnešnom stale sa meniacom svete, kde zvuk sa čoraz viac stretáva s obrazom. Hudba vnáša emócie do videnia a vkladá vášeň a emócie do našich zážitkov. Vierohodná reprodukcia hudby je pre nás úplne zásadným cieľom.

Filozofia je skrytá vo zvuku Marantzu

Vieme, že ozajstné hi-fi znamená schopnosť reprodukovať kúzlo živého vystúpenia. To znamená, prežívať hudbu tak, ako ju myslel umelec, napríklad aj v kinosále. Práve hudba je zdrojom extázy a agónie filmového príbehu. Dokonalé technické efekty a vyspelosť nemajú podľa firmy Marantz žiadny význam, pokiaľ produkt nie je schopný odhaliť energiu, vzrušenie a pocity hudby.

 

Náš odkaz technickej dokonalosti znamená, že vieme vyrábať prístroje so schopnosťou odovzdávať rozmer, farbu, výšku a dynamiku hudby, teda samotnú podstatu nahrávky.

Hudba je pre nás kúzlo a preto sa snažíme, aby jej nositeľ vyzeral a pôsobil rovnako dobre, ako znie. Každý prístroj, ktorý vyrobíme, je technicky a kozmeticky navrhnutý tak, aby bol súčasťou životného štýlu poslucháčov.

Tieto princípy hrdo uplatňujeme pri všetkých našich produktoch. Každý náš prístroj domácej zábavy je schopný reprodukovať najčistejšie a najreprezentatívnejšie hudbu v prostredí vášho domova.

Uvedomujeme si. že ozajstné hi-fi znamená schopnosť reprodukovať kúzlo živého vystúpenia - ide o celkové prežitie hudby tak, ako ju zamýšľal umelec.

Ide totiž práve o hudbu!

 
X