Prehlásenie

Obmedzenie právnej zodpovednosti spoločnosti Marantz

  • Hoci bola vyvinutá náležitá starostlivosť na zabezpečenie správnosti informácií na firemných domovských webových stránkach spoločnosti Marantz a ďalších webových stránkach Marantz (ďalej tak súhrnne nazývame "webové stránky"), INFORMÁCIE NA TÝCHTO STRÁNKACH SÚ POSKYTOVANÉ BEZ AKÉJKOĽVEK REPREZENTÁCIE, ALEBO ZÁRUKY A SPOLOČNOSŤ MARANTZ ANI ŽIADNA Z JEJ SESTERSKÝCH SPOLOČNOSTÍ NENESIE V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNOSŤ za škody vzniknuté v súvislosti s užitím SPRÍSTUPNENÝCH INFORMÁCIÍ, ak nie je uvedené inak. Spoločnosť Marantz nezaručuje, že webové stránky, ani servery, ktoré tieto stránky sprístupňujú, sú zbavené vírusov alebo iných škodlivých programov.
  • Spoločnosť Marantz si vyhradzuje právo zmeny, alebo aktualizácií informácií, uvedených na webových stránkach, kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.
  • Webové stránky môžu obsahovať odkazy na ďalšie stránky, ktoré nespadajú pod kontrolu spoločnosti Marantz. Spoločnosť Marantz v žiadnom prípade nezodpovedá za obsah týchto webových stránok. Spoločnosť Marantz poskytuje tieto odkazy iba pre uľahčenie a zahrnutie akéhokoľvek odkazu na spomínané webovej stránky neznamená to však súhlas spoločnosti Marantz s ich obsahom.
  • Informácie uvedené na webových stránkach môžu byť využívané, kopírované, distribuované v nezmenenej podobe, len pre informačné súkromné účely a za predpokladu zachovania symbolu autorských práv a upozornení, ktoré sú uvedené v zápätí stránok. Toto právo nie je rozšírené na softvér, ak nie je udelené povolenie v zmysle nižšie uvedeného odseku 6.
  • Vzhľadom k tomu, že webové stránky poskytujú prístup k medzinárodným produktovým katalógom Marantzu, môžu obsahovať odkazy alebo krížové odkazy na konkrétne produkty či služby Marantzu, ktoré nie sú (okamžite) k dispozícii v konkrétnej krajine. Žiadny takýto odkaz neznamená, že spoločnosť Marantz plánuje predaj spomínaných produktov alebo služieb v konkrétnej krajine.
  • Softvér sprístupnený na stiahnutie z ľubovoľných webových stránok podlieha licencii za podmienok príslušnej licenčnej zmluvy. Softvér je sprístupnený iba koncovým užívateľom a akékoľvek jeho ďalšie kopírovanie, reprodukcia alebo redistribúcia je výslovne zakázaná s výnimkou prípadov uvedených v príslušnej licenčnej zmluve. AK SA NA TENTO SOFTWARE VZŤAHUJÚ ZÁRUKY, PLATIA LEN V ZMYSLE výslovného uvedenia v príslušenej LICENČNEJ ZMLUVE. SPOLOČNOSŤ MARANTZ SA TÝMTO ZRIEKA VŠETKÝCH ĎALŠÍCH ZÁRUK, A PODMIENOK NA UVEDENý SOFTVÉR VRÁTANE, AKÝCHKOĽVEK PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK.
  • Tieto všeobecné podmienky sa riadia a sú interpretované v súlade so zákonmi Holandska
  • Autorské práva k webovým stránkam a ich obsahu prislúchajú spoločnosti Marantz alebo poskytovateľom licencie. Všetky práva vyhradené.

Dostupnosť modelov sa môže líšiť podľa jednotlivých krajín. Spoločnosť Marantz si vyhradzuje právo zmeny dizajnu a špecifikácií svojich produktov bez predchádzajúceho upozornenia.

Dolby, Pro Logic, Dolby Surround a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories Inc. Vyrobené na základe licencie spoločnosti Lucasfilm Ltd. Lucasfilm a THX, sú to aj registrované ochranné známky spoločnosti Lucasfilm Ltd. vyrobené na základe licencie spoločnosti Digital Theater Systems Inc. s použitím patentov USA č. 5.451.942 a ďalších svetových vydaných a prihlásených patentov. "DTS" a "DTS Digital Surround" sú ochranné známky spoločnosti Digital Theater Systems Inc. © 1996 Digital Theater Systems Inc. Všetky práva vyhradené. Názvy TruSurround, SRS a symbol SRS sú ochranné známky spoločnosti SRS Labs, Inc., Technológia TruSurround je vyrobená na základe licencie spoločnosti SRS Labs, Inc. "

X