Med sin slimmade design passar PM4200 i alla miljö-och systemkonfigurationer. Denna förstärkare är fullt utrustad med alla funktioner man kan kräva av en integrerad förstärkare. Den grundläggande kretskortskonstruktionen hos förstärkaren ger en fin stereobild och klangriktighet. Verklig valuta för pengarna.